Zadzwoń do nas:

Regulamin konkursu Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Dzień Dziecka

2. Organizatorem Konkursu jest MPJ Sport, ul. Waryńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma MPJ Sport sklep oraz serwis rowerowo – narciarski

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym w dniach 28 maja – 31 maja 2019 roku (do godziny 23:59).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem MPJ Sport

c) nie jest członkiem rodziny pracownika MPJ Sport.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest Rower Biegowy firmy o wartości 160 zł

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, zamieszczą w komentarzu sympatyczne zdjęcie swojej pociechy, Wygrywa zdjęcie z najwyższą liczbą „Lajków”. Minimalna ilość „Lajków” to 15,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 1 dnia od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć poprzez aplikacje messenger o przyjęciu nagrody w ciągu jednego dnia pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wręczona osobiście w siedzibie organizatora ul. Waryńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez MPJ Sport ul. Waryńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu,

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mpjsport.pl

Szybki kontakt

MPJ Sport
ul. Ludwika Waryńskiego 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  41 240 64 24
mpjsport@o2.pl

Pon-Pt 9:00-18:00
Sb 9:00-14:00

Galeria

przyklad1 DSC_2557 DSC_2555 - Kopia DSC_2563

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress