Zadzwoń do nas:

Przechowalnia Rowerów – MPJ SPORT

Nasz sklep prowadzi przechowalnię rowerów. Po rower możemy do Państwa przyjechać, po zakończonym okresie przechowania możemy go również przywieźć. Zachęcamy również do skorzystania z serwisu w okresie przechowania w specjalnej cenie.

Cennik skrócony

miesiąc przechowania  10 pln
okres do 15 dni  5 pln
serwis "ogólny"  30 pln
serwis "kompleksowy"  90 pln
dojazd do klienta  25 pln

   

 

REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWERÓW SKLEPU ROWEROWEGO MPJ SPORT

1. W a r u n k i  p r z e c h o w y w a n i a  r o w e r ó w:

 • Rowery powierzone Sklepowi MPJ SPORT są przechowywane w obiektach należących do firmy. Obiekty te są ogrzewane, monitorowane, zabezpieczone alarmem antywłamaniowym oraz ubezpieczone od następstw losowych.

 • Pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi firma MPJ SPORT ul. Waryńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 • Opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie zawarcia umowy.Przechowalnia Sklepu Rowerowego MPJ SPORT nie zwraca pieniędzy, jeśli zleceniodawca odbiera rower przed upływem okresu przechowywania.

 • Zleceniodawca zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście potwierdzić odbiór roweru z dwudniowym wyprzedzeniem.

 • Odbiór roweru do przechowywania następuje na podstawie pisemnego zlecenia przechowania roweru, sporządzonego przez pracownika firmy MPJ SPORT w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 • W przypadku zagubienia w/w dokumentu, zleceniodawca musi się okazać dowodem osobistym, lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 • Rower powierzany przechowalni MPJ SPORT MUSI BYĆ CZYSTY, aby właściwie ocenić jego stan techniczny.

 • Do przechowalni są przyjmowane tylko rowery pozbawione akcesoriów, tj. liczników, koszy, fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, itp. (zleceniodawca musi je zdemontować przed pozostawieniem roweru w przechowalni).

2. O k r e s y  p r z e c h o w y w a n i a  i  c e n y:

 • Przechowalnia Sklepu Rowerowego MPJ SPORT, przechowuje rowery w okresie jesienno-zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Opłata – 10 zł za każdy pełny miesiąc i 5 zł za okres do 15 dni.

 • Poza sezonem jesienno-zimowym (1kwietnia – 31 października) opłata wynosi 30 zł za każdy miesiąc i 20 zł za okres do 15 dni.

 • W przypadku nieodebrania roweru w terminie określonym w zleceniu, dodatkowo zostanie naliczona kwota za każde 15 dni następnego, rozpoczętego miesiąca, wg w/w cennika.

 • Na życzenie klienta możemy odebrać lub dostarczyć odpłatnie rower pod wskazany przez zleceniodawcę adres. Koszt transportu do klienta w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 25 zł

3. S e r w i s  w  o k r e s i e  p r z e c h o w a n i a:

 • Prowadzimy odpłatny przedsezonowy przegląd rowerów powierzonych przechowalni.Przegląd obejmuje: pompowanie kół, regulację hamulców, regulację przerzutki przedniej i tylnej, sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych, czyszczenie napędu. Cena promocyjna – 30 zł.

 • Prowadzimy także przegląd obejmujący w/w czynności, a uzupełniony o czyszczenie i smarowanie piast, łożysk steru, oraz konserwację wkładu suportu. Cena promocyjna – 90 zł

4. I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e

 • Każdy rower w przechowalni posiada swoją kartę informacyjną zawierającą: model, dane właściciela, szacunkową wartość, opis ważniejszych komponentów, stan techniczny.

 • Adres przechowalni Sklepu Rowerowego MPJ SPORT ul. Waryńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 • Godziny otwarcia: w sezonie jesienno-zimowym (od 1 listopada do 28 lutego) od poniedziałku do piątku w godz. 9-18, sobota 9 – 14; 

Szybki kontakt

MPJ Sport
ul. Ludwika Waryńskiego 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  41 240 64 24
mpjsport@o2.pl

Pon-Pt 9:00-18:00
Sb 9:00-14:00

Galeria

przyklad1 DSC_2557 DSC_2555 - Kopia DSC_2563

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress